• „Navigare necesse est, vivere non est necesse“

  „Ploviti se mora, živeti se ne mora.“

  Latinska izreka

 • Marketing

  Ključ za postizanje uspeha je otkrivanje potencijala

  ljudi i ulaganje vremena u njihov razvoj.

  Peter Drucker

 • Consulting

  Najlakši način da dobijete ono što želite je da

  pomognete drugima da dobiju ono što žele.

  Don Juan

 • Consulting

  Ako vaš posao nije na internetu

  onda ćete vrlo brzo biti van posla.

  Bill Gates

 • Izrada sajtova

  Sutra pripada onima koji imaju viziju danas

  A-Team

Mi verujemo da se budućnost ne predviđa već da se kreira, da se prilike ne čekaju već da se stvaraju, da nikada ne treba odustati već pokušati još jednom i da je jedna prava ideja dovoljna da reši bilo koji nerešivi problem. Nudeći kompletna rešenja u poslovima koje radimo vase vizije pretvaramo u stvarnost ...  O nama!

SHIPPING INDUSTRY

SHIPPING INDUSTRY
Sva rešenja u vezi sa plovidbom na jednom mestu. Osigurajte uspeh vlastitog posla u svim situacijama kada je povezan sa plovidbom.

HUMAN RESOURCES

HUMAN RESOURCES
Selektovanje i obuka kadrova po najvišim standardima. Samo potpuno osposobljena posada može odgovoriti svim izazovima plovidbe.

internet marketing

internet marketing
Razvoj web sajtova, promocija i brendiranje na internetu. Pratite trendove i povećajte profit jer sve više poslova migrira na internet.

A-Team novosti

Drugi o nama

 • Komentari
 • " Škola za Brodarstvo, Brodogradnju i Hidrogradnju se posebno zahvaljuje Kapetanu Šparoviću, vlasniku kompanije "A-Team Marketing & Consulting" i našem profesoru i stručnom konsultantu na uspešno organizovanoj obuci naših učenika na Radar/ARPA, ECDIS i AIS simulatorima. "
 • - Tatjana Đokić, Direktorka Škole za Brodarstvo, Brodogradnju i Hidrogradnju
 • Komentari
 • " A-Team i naročito Capt.Šparović su svojim znanjem i iskustvom u sferi pomorskog zakonodavstva i upravljanja ljudskim resursima značajno pomogli uspješnu realizaciju projekta unapređenja pomorskog zakonodavstva na Pacifiku koje nam je povjerio Secretariat of the Pacific Comunity (SPC). "
 • - Capt. Boro Lučić, Vlasnik Lucic Marine Services LMS
 • Komentari
 • " A-Team nam je, svojom aktivnošću, omogućio ponovno oživljavanje tržišta u Srbiji i u vremenu pred nama očekujemo još bolje rezultate! "
 • - Aleksandar Anđelković Vicepresident Diamonds International Corporation
 • Vision2020 The Horizon Network
 • Lucic Marine Services
 • Condominium Style Properties AD
 • VIB Broker
 • TeshaDesign
 • Osiguranje Internetom
 • Damimar
 • Baltico d.o.o.
 • Drager Tehnika d.o.o.
 • DIC Holding
 • Superlab