A-Team Marketing&Consulting

 A-Team / Marketing

Marketing usluge

Naš pristup realizaciji projekata iz sfere internet marketinga podrazumeva nekoliko sukcesivnih faza i brojne prateće aktivnosti što sve zajedno garantuje najviše standarde i najbolje rezultate u postizanju željenog cilja:

Faze realizacije projekata su:

 • Analiza trenutne poslovne situacije na internetu i marketing instraživanja,
 • Izrada strategije ostvarenja postavljenog cilja i kreativna rešenja za internet marketing,
 • Realizacija strategijom utvrđenih aktivnosti i implementacija rešenja,
 • Praćenje ostvarenih rezultata, nophodno korigovanje i eliminisanje eventualnih neželjenih efekata.

U cilju relizacije navedenih faza bavimo se i sledećim aktivnostima:

 • Kvalitativna i kvantitativna marketinška istraživanja,
 • Izrada vizuelnog/korporativnog indentiteta, odnosno prilagođavanje postojećeg potrebama internet marketinga,
 • Izrada web sajtova sa web dizajnom, uključujući modifikovanje i redizajniranje već postojećih sadržaja,
 • Optimizacija web sajtova za pretraživače i održavanje web sajtova,
 • Zakup/najam oglasnog prostora na internetu,
 • Marketing kroz društvene mreže, e-mail marketing, viral marketing,
 • Odnosi sa javnošću uključujući organizovanje i realizovanje konferencija i promotivnih događaja,
 • Internet odnosi sa javnošću uključujući realizaciju internet časopisa, blogova, portala i aktivno praćenje i učestvovanje na istim,
 • Organizovanje i realizovanje kampanji direktnog marketinga,
 • Praćenje i analiza povratnih informacija sa tržišta uključujući reakcije klijenata, stručne javnosti i medija.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Naši Klijenti/Partneri

 • Lucic Marine Services
 • VIB Broker
 • Crowdhelix
 • Osiguranje Internetom
 • Condominium Style Properties AD
 • TeshaDesign
 • Milšped
 • Baltico d.o.o.
 • Omega Team
 • advance
 • Silk&Clean
 • Helveticode
 • Advanced Health Solutions
 • DIC Holding
 • FMS-Tech d.o.o.
 • Superlab
 • Drager Tehnika d.o.o.
 • VIP
 • NSVirtual
 • Brodarska škola Beograd
 • Cakumpakum